Onze passie is leiderschap, in alle facetten; persoonlijk leiderschap van iedere medewerker, een dienend en doelbewust leiderschap van de leidinggevenden en een lange termijn visie vanuit de DGA die leidend is en als magneet kan werken om de organisatie financieel gezond en toekomstig bestendig te laten zijn.

De wederzijdse beïnvloeding van mens en organisatie is continu zichtbaar, mensen maken organisaties, organisaties maken mensen. Leiderschap vraagt immers om visie, samenwerking, focus en moed. Het is om deze reden dat onze aandacht vooral uitgaat naar de mens binnen uw organisatie. Wij geloven dat de organisatie de voorwaarden kan scheppen om haar medewerkers te laten floreren vanuit een leercultuur en ontwikkeltrajecten op persoonlijk leiderschap. Dat dit leidt tot een grote betrokkenheid van alle betrokkenen waardoor organisatie en beleid samen wordt vormgegeven, waar leiderschap bij iedere medewerker herkenbaar is en waar samenwerking vanuit co-creatie plaatsvindt. 

Idealistisch? Misschien, maar wel waarvoor ons hart klopt en waarvan wij geloven dat dit het hart is van jouw organisatie!

Op DGA niveau ondersteunen wij bij organisatie ontwikkeling, cultuur- verandering, visie en strategie bepaling

De essentie van leiderschap is visie gekoppeld aan daadkracht. Maar wie beoordeelt de DGA daarop? Door de dagelijkse operationele aandacht is er vaak weinig aandacht voor dit functioneren.

  • Doe je als ondernemer dat wat juist is voor jouw onderneming en je medewerkers?
  • Aan welke doelstellingen werk je?
  • Welke ontwikkelpunten heb je zelf en hoe ontwikkel je deze?
  • Ben je jezelf bewust van de emoties binnen jouw organisatie?
  • Zet je jouw kwaliteiten op een optimale manier in, is dit merkbaar binnen de organisatie?
  • Delegeer je taken en verantwoordelijkheden of ren je zelf net zo hard in de operatie mee?
  • Welke invloed heb jij als leider op de cultuur van jouw organisatie?
  • Wat doe je niet wat je wel heel graag wilt doen?

Wij denken met je mee vanuit onze kennis, ervaring en deskundigheid en ontwikkelen jou en het menselijk kapitaal binnen jouw organisatie naar een hoger niveau.

Op leidinggevend niveau ondersteunen wij bij leiderschapsstijlontwikkeling en effectief samenwerken in jouw team 

Veel leidinggevenden geven leiding vanuit hun eigen behoeften en zijn verbaasd dat hun leiderschapsstijl niet het gewenste effect heeft. Het kennen van diverse leiderschapsstijlen en teambuilding is een onderdeel van jouw ontwikkeling als leidinggevende, echter kennis hebben van de werking van het brein is in de 21ste eeuw naar ons idee een must. 

 
We leren je hoe vertrouwen werkt, veiligheid ervaren wordt, uitdagingen nodig zijn, ruimte gegeven wordt, hoe aandacht groeit zorgt voor een flexibele leidinggevende stijl welke leidt tot resultaten die bijdragen aan de groei van de medewerker en aan effectief samenwerken in jouw team. 
Zodat jij vanuit compassie met volle aandacht voor structuur, kader en resultaat de juiste verbinding weten te scheppen waarbij jouw eigen persoonlijk leiderschap voor jezelf bekend is. Je valt dus niet meer in de valkuil van jouw eigen patronen, mechanismen of drijfveren omdat je deze kent en op de achtergrond weet te zetten daar waar dit nodig is. Dit leidt gegarandeerd tot groei van jouw team met betere resultaten. 

Op medewerker niveau ondersteunen wij bij het ontwikkelingsproces naar persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap: de kunst om te zijn zoals je wilt zijn om effectief, efficiënt en integer te zijn. We nemen je mee op een ontdekkingsreis en leren je hoe je persoonlijk leider bent en inbrengt in relatie met de ander. Hierbij werken wij vanuit een integrale visie op leiderschap, daarbij gaan wij verder en dieper dan kennis, inzicht en vaardigheden. We verbinden oude wijsheidstradities, vele psychologische inzichten met de laatste kennis op het gebied van de werking van ons brein. 
 
De automatische piloot gaat van je leven af, je gaat vanuit persoonlijk leiderschap keuzes maken die getuigen van een waardenbewustzijn en een resultaatgerichtheid waarin jij aan het roer staat van jouw eigen handelen. 
Samen onderzoeken we jouw persoonlijke leiderschap zodat jij kunt zijn zoals je wilt zijn. Disfunctionele mechanismen en strategieën welke jou saboteren en jou ineffectief maken worden losgelaten om kracht, wijsheid en geluk te vinden. Dit leidt tot meer betrokkenheid, meer zichtbaarheid en meer mondigheid in jouw leven.

   

Als je het vermogen hebt de subtiliteiten van menselijke interactie te begrijpen

en in staat bent de drijfveren van de mensen naast je te doorgronden,

dan heb je een enorme voorsprong.

Jules Deelder

   

Persoonlijk en echt
We geloven dat de basis is “elkaar werkelijk kennen en weten wat nodig is”. zoals wij alles willen weten van jou, mag jij alles weten van ons.
Deze basis zorgt voor de mooiste en beste veranderingen.

Betrokken en verbonden
Jouw opdracht en vertrouwen in ons maakt ons verantwoordelijk voor werkelijke veranderingen gericht op de groei in leiderschap. We verbinden ons voor langere tijd aan je waardoor niet enkel de verandering telt maar ook het resultaat centraal staat.


Kwaliteit en ervaring
Wij staan voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. Wij weten wat we kunnen door onze deskundigheid en ruime ervaring in verandertrajecten en zijn helder in wat we niet kunnen. Complexe vraagstukken binnen je organisatie lossen we waar nodig is op met deskundigen uit ons netwerk.

Openheid en integriteit
Een gezonde, kritische en uitnodigende leeromgeving ontstaat door onze manier van communiceren. Vanuit openheid met een positieve mindset, met oog voor integriteit, onderzoeken en ontwikkelen we samen jouw intra- en interpersoonlijk leiderschap.

                         The Living Different Company
                         Ittervoorterweg 30 
                         6017BZ THORN

                         E-mail: officemanager@desireevangoch.nl
                         Tel: 06-51874984 

                        KvK nr: 12067260 (Roermond)